Магістрам: технологія навчання в Intermarium Institute

Після захисту дипломного проекту здобувач отримує вчене звання магістр, право викладати в Інституті свій предмет і розвивати свій демос, перетворюючи його на сотню, полк, кіш.

Магістр - той, хто захистив дипломний проект
Магістр - той, хто захистив дипломний проект

Після захисту дипломного проекту козак отримує:

  1. статус магістра одного з 5 напрямків: «магістр управління», «магістр філософії», «магістр права», «магістр захисту», «магістр економіки»;
  2. шикарний диплом про набуття статусу магістра з темою дипломного проекту;  
  3. право викладати на кафедрі навчальний курс на тему дипломного проекту;
  4. електронну пошту Інституту, наприклад, 105.F@intermarium.institute (105.F означає «спеціальність №105 на кафедрі філософії»);
  5. повний доступ до керування власним сайтом;
  6. право реєструвати здобувачів і надавати їм персональні сайти, наприклад,10.105.F@intermarium.institute;
  7. доступ до наповнення радіо «Нова Європа» власними матеріалами.

Магістр має право викладати в Інституті свій предмет і розвивати свій демос, перетворюючи його на сотню, полк, кіш.

Якщо на кафедрі викладається принаймні чотири предмети, то магістри, будучи ройовими (головами роїв) можуть заснувати сотню і обрати з-поміж себе завідувача кафедрою. Оскільки зав. кафедрою набуває статусу сотника, то він, після затвердження адміністрацією Інституту, отримує вчене звання доцента.

Завідувач кафедрою отримує доступ до наповнення сайту кафедри з адресою "кафедра.intermarium.institute", наприклад, F.intermarium.institute (сайт кафедри філософії).

Після заснування кафедри рішення про захист диплому і заснування на його основі нового навчального курсу ухвалює завідувач кафедрою.

Коментарі