Життя організації

"public://2016-09/160110-Демос.jpg"

Магістр, який став сотником, може отримати вчене звання доцент.  Якщо на кафедрі формується полк, то завідувач кафедрою – полковник – після затвердження адміністрацією Інституту отримує вчене звання професора. Якщо формується кіш, то кошовий отримує звання старшого професора.

Магістр - той, хто захистив дипломний проект

Після захисту дипломного проекту здобувач отримує вчене звання магістр, право викладати в Інституті свій предмет і розвивати свій демос, перетворюючи його на сотню, полк, кіш.

Здобувач - той, хто готує дипломний проект

Вчене звання "здобувач" отримують абітурієнти, які вибрали тему свого дипломного проекту і погодили її з керівництвом Інституту Міжмор’я. Кожен здобувач отримує статус "постіндустріальний козак" (скорочено - "козак") і доступ до свого персонального сайту в домені intermarium.institute.

Інформація для абітурієнтів Інституту Міжмор’я

Інститут Міжмор’я – це перший у світі заклад постіндустріальної освіти, що поєднує роботу, гру, навчання і правильну соціальну самоорганізацію. Результатом діяльності Інституту стане формування спільноти постіндустріальних козаків.

Першість проходу - Брама Переходу!

У світі відбувається перехід від індустріальної до постіндустріальної суспільно-економічної формації. Коли окремі паростки передового устрою об’єднуються в масштабну синергетичну систему, тоді народжується нова цивілізація. Співдружність Міжмор’я – це нова цивілізація, вільний простір для постіндустріальних інновацій.

Структура: один листок - п’ять напрямків

Запропонований Інститутом Міжмор’я підхід формує нову парадигму мислення. Згідно з нею, будь-яку нову справу треба починати з комплексного дослідження проблеми, формування спільноти і висування лідерів, після чого треба далі постійно навчатися і вдосконалюватися.   

Козак Василь (Іван Миколайчук) з фільму "Пропала грамота" (1972)

Статус людини в постіндустріальному суспільстві визначається актуальною кількістю організованих прихильників і колишніми заслугами. Люди з лідерськими якостями отримують суспільне визнання і заохочення працювати заради своєї спільноти. При цьому самореалізація і здійснення кар’єри відбувається на за рахунок маніпуляцій громадською думкою, а виключно за рахунок реальних здобутків. А все тому, що оцінку людині дають не безликі натовпи на основі повідомлень ЗМІ, а організовані спільноти персонально знайомих людей, які знають лідера особисто – завдяки спільній, продуктивній, суспільно корисній діяльності.

Афінська школа (фрагмент) - Рафаель

Постіндустріальна освіта дозволяє миттєво реагувати на появу нових знань та ініціатив. Як тільки з’явився носій нових знань чи навичок, він може негайно заснувати свій навчальний курс. Чи не нагадує усе це середньовічні школи, цехи, майстерні? Та це ж і є їх реалізація на сучасному рівні знань і технологій.

Це тіпа сайти наших демосів, які вільно плавають в Інтернеті і взаємодіють з ким бажають :)

Здобувач вченого звання «магістр» отримує сайт з механізмом збору пожертв на розвиток заявленої дипломної теми. За допомогою сайту здобувач може заснувати свій демос: духовну спільноту («братство»), ділову корпорацію («проект») або територіальну організацію («громаду»). Зацікавлені в розвитку теми диплому, що долучилися до спільноти, автоматично отримують статус постіндустріальних козаків.

Дідух - символ солідарності шляхетних людей

Головний сенс індустріальної формації полягає в тому, що в ній людина вирвана з природного соціального середовища і є «живою гайкою» соціальної мегамашини – «Великого конвеєра». Попри скупченість у мегаполісах і наявність багатотисячних натовпів, людина часто залишається самотньою, бо не має друзів і однодумців.   

Екосистема Інституту Міжмор’я відновлює живі соціальні зв’язки, застосовуючи для цього новітні знання про природу людини. Головний сенс новонароджуваної постіндустріальної формації – звільнення людини і досягнення нею самодостатності, передусім шляхом включення у правильні соціальні зв’язки.

Підписка на Життя організації