Intermarium Institute

Творимо новий світ!

В Україні активно просувається думка, що народ не має права нарікати на існуючу владу, адже він сам її обрав. Погодитися з цією думкою означає погодитися з теперішнім ганебним станом. Чому?

Intermarium Institute
"public://2016-09/160110-Демос.jpg"

Магістр, який став сотником, може отримати вчене звання доцент.  Якщо на кафедрі формується полк, то завідувач кафедрою – полковник – після затвердження адміністрацією Інституту отримує вчене звання професора. Якщо формується кіш, то кошовий отримує звання старшого професора.

доцентам
Intermarium Institute
Магістр - той, хто захистив дипломний проект

Після захисту дипломного проекту здобувач отримує вчене звання магістр, право викладати в Інституті свій предмет і розвивати свій демос, перетворюючи його на сотню, полк, кіш.

магістрам
Intermarium Institute
Здобувач - той, хто готує дипломний проект

Вчене звання "здобувач" отримують абітурієнти, які вибрали тему свого дипломного проекту і погодили її з керівництвом Інституту Міжмор’я. Кожен здобувач отримує статус "постіндустріальний козак" (скорочено - "козак") і доступ до свого персонального сайту в домені intermarium.institute.

здобувачам
Intermarium Institute
Інформація для абітурієнтів Інституту Міжмор’я

Інститут Міжмор’я – це перший у світі заклад постіндустріальної освіти, що поєднує роботу, гру, навчання і правильну соціальну самоорганізацію. Результатом діяльності Інституту стане формування спільноти постіндустріальних козаків.

абітурієнтам
Intermarium Institute
Підписка на Intermarium Institute