доцентам

"public://2016-09/160110-Демос.jpg"

Магістр, який став сотником, може отримати вчене звання доцент.  Якщо на кафедрі формується полк, то завідувач кафедрою – полковник – після затвердження адміністрацією Інституту отримує вчене звання професора. Якщо формується кіш, то кошовий отримує звання старшого професора.

доцентам
Intermarium Institute
Підписка на доцентам